Stronki WWW

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 Administratorem Twoich danych osobowych będzie Pan Sławomir Żłobiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sławomir Żłobiński z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Grottgera 3a/19, NIP: 6692141411

 

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

 W celu przedstawienia oferty dotyczącej budowy strony internetowej oraz innych usług marketingowych.

 1. W celu przypomnienia o upływającym terminie opłaty domeny, hostingu lub innych usług oraz celem przedstawienia oferty na kolejny okres.
 2. W przypadku przyjęcia przez Ciebie przedstawionej oferty Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu zawarcia oraz wykonania ustalonych usług;
  b) w celu realizacji innych czynności ustalonych ustnie lub pisemnie;
  c) niezależnie od powyższego Twoje dane mogą̨ być również przetwarzane w celu innych świadczeń, w celu marketingu produktów własnych wcześniej ustalonych o ile wcześniej nie wyrazisz sprzeciwu w tym zakresie. Opisane cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego Twojego interesu.

 

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

 W ustalonych usługach marketingowych Twoje dane mogą być udostępniane innym podmiotom zajmującymi się usługami marketingowymi po uprzednim wyrażeniu przez Ciebie zgody.

 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 W celu przedstawienia oferty, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zawarto umowę.

Jakie prawa Ci przysługują?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania i przedstawienia oferty oraz następnie ewentualnie do zawarcia umowy. 

 W przypadku udostępnienia danych osobowych możesz:

 • a) żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,
 • b) sprostować swoje dane, gdyby były nieprawidłowe,
 • c) złożyć wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu,
 • c) żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych przypadkach, gdy nie będziemy mieli innej przesłanki do przetwarzania danych.

 

W każdym przypadku, gdy masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe – istnieje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu.

W szczególnych przypadkach możesz zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych niż̇ zawarcie i realizacja umowy lub związanych z tym obowiązków prawnych. Administrator uwzględni taki sprzeciw o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania lub z koniecznością̨ dochodzenia lub obrony roszczeń.

Scroll Up
×